Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DET MÅ GODT VÆRE ENKELT AT VÆRE LEDIG

A-kasseforsøget har på kort tid gjort situationen for ledige medlemme mere enkel. Forsøget betyder, at man som ledig ikke længere skal have samtaler med jobcenteret og med sin A-kasse, når man søger job, men at man kun kan nøjes med A-kassen. Medlemmerne har taget godt imod forsøget.

JOBCENTRET ER UDE AF LIGNINGEN

A-kasseforsøget handler først og fremmest om at gøre jobindsatsen for ledige bedre og ikke spilde ressourcer på at gøre tingene to gange.

FTFa deltager i forsøget, fordi det giver mening og merværdi for vores ledige medlemmer, at ledighedsperioden er mindre bureaukratisk. 
Samtidig med at vi forenkler forløbet, gør vi også jobindsatsen bedre, så vores ledige medlemmer kommer hurtigere i job.

Som tværfaglig a-kasse har FTFa, qua samarbejdet med vores mange faglige organisationer, fingeren på pulsen både når det kommer til beskæftigelse inden for specifikke brancher, men også arbejdsmarkedet generelt. Vi er den bedste og foretrukne sparringspartner for vores ledige medlemmer, fordi vi baserer vores rådgivning på aktuel, faglig indsigt om medlemmernes jobmarkeder og jobmuligheder. 

 

HØR ALLAN CHRISTENSEN, BESTYRELSESMEDLEM I FTFa, FORTÆLLE OM DEN FORSKEL A-KASSEFORSØGET GØR FOR MEDLEMMERNE

MEDLEMMERNE FORETRÆKKER ENKELTHED

Antallet af medlemmer, som er med i forløbet, svarer 94 pct. ja på spørgsmålet: "Har du et enkelt kontaktforløb?".
Spørger vi medlemmer, der kommer både hos os og i jobcenter, er det kun 28 pct. der svarer ja til, at de har et enkelt kontaktforløb. 

A-kasseforsøget er en fireårig forsøgsordning fra 2020-2023, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for ledige medlemmer i de første tre måneder af ledighedsperioden og i opsigelsesperioden. Den ledige skal dermed kun aflægge besøg i a-kassen og ikke både i medlemmets a-kasse og på jobcenteret. 83 af landets kommuner og ni a-kasser indgår i forsøget, herunder FTFa.

MEDLEMMERNE FORETRÆKKER ENKELTHED

DER ER PENGE AT SPARE

FTFa vejleder vores medlemmer, uden det koster noget for staten eller samfundet. Modsat bruger kommunerne mange penge på at drive jobcentrene. Ved at tage jobcentret ud af ligningen kan der blive tale om en millionbesparelse på jobindsatsen for kommunerne.

I FTFa vil vi gerne være med til at spare penge, men FTFa vil først og fremmest bruge forsøget til at vise politikerne, at vores medlemmer får den mest enkle tid som ledige, når det er FTFa, der har ansvar for perioden. 

 

A-KASSERNE OVERTAGER ANSVARET FREMOVER

På Christiansborg kan de også se fornuften i, at medlemmer kun skal til møder i a-kassen. 

Derfor har de besluttet, at a-kasserne skal overtage ansvaret permanent for lediges jobsøgning i de første tre måneders ledighed. Det er vi i Hovedbestyrelsen lettede og glade for.