Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

JOBINDSATS FOR SENIORER FRA FINANSSEKTOREN

FTFa og Finansforbundet er gået sammen om at tilbyde et kursusforløb for ledige seniorer fra finanssektoren. Forløbet hedder Udsyn og ambitioner. På forløbet giver medlemmerne hinanden råd, motivation og selvtillid, og flere er allerede kommet i job. 

Vi skal insistere på, at arbejdsmarkedet også er for seniorer. Vi smider som samfund guld på gaden, og det kan koste os dyrt på den lange bane. Sten Lund Olsen, formand for hovedbestyrelsen i FTFa

ARBEJDSMARKEDET HAR BRUG FOR ANSATTE MED LANG ERFARING 

Den erfaring og modenhed, man som senior bringer med sig fra et langt arbejdsliv, er guld værd i organisationer og virksomheder.

Udsyn og ambitioner handler om at køre ledige seniorer i stilling til at indtage arbejdsmarkedet på ny bl.a. ved at give dem troen på deres kompetencer tilbage.

Hvem er erfarne nok til at være med?

Udsyn og ambitioner er for ledige medlemmer, der er fyldt 50 år, og som tidligere har arbejdet inden for finanssektoren.

Grå i toppen, grønne som jobsøgere

De fleste af vores medlemmer fra Udsyn og ambitioner har pga. deres lange joberfaring meget sparsom erfaring som jobsøgere.

For mange er det første gang de står uden job. Og sidste gang de søgte et job ligger 20 eller 30 år tilbage. Her skal vi være med til at gøre medlemmerne til bedre jobsøgere.

 

VI SKAL VÆRE DER FOR MEDLEMMER, DER MØDER MODGANG

Er du fyldt 55 år, er det statistisk sværere at finde et nyt arbejde.

Arbejdsmarkedet og arbejdsgivere vil have unge kandidater med faglighed og kompetencer, man ikke så let kan matche som senior, med mindre man har efteruddannet sig løbende.

I sådan en situation skal vores medlemmer regne med, at vi som a-kasse støtter op om deres nye situation.

Udsyn og ambitioner gik i gang i december 2021, og kører frem til september 2023.

MAN MÅ IKKE STÅ ALENE (VIDEO MED STEEN LUND)

Som medlem må du ikke føle dig alene, når du bliver opsagt. Derfor giver FTFa og Finansforbundet sammen vores medlemmer et bedre ståsted, når de skal godt videre i arbejdslivet.

Hør FTFa's formand, Sten Lund Olsen, fortælle om tankerne bag Udsyn og ambitioner, og mød Marianne Vibjerg, der er tidligere deltager på forløbet. (Video er ikke tilgængelig endnu)

Glenn Andreas Video 1 (1)

 

MEDLEMMERNE STRØMMER UD I JOB

Udsyn og ambitioner har kørt i otte måneder, og i den periode har medlemmerne allerede opnået store resultater.

60 medlemmer har deltaget i forløbet, og af dem er hele 25% nu videre i job.

Vigtige erfaringer for andre ledige seniorer

Udover at få vores medlemmer tilbage i arbejde, gør Udsyn og ambitioner FTFa og Finansforbundet klogere på vores ledige medlemmer over 50 år, og hvad der virker i deres jobsøgning.

Dermed bliver vi endnu bedre til at rådgive og bringe ledige seniorer i job i fremtiden.

MEDLEMMERNE STRØMMER UD I JOB

ET KÆRLIGT PUF GAV MARIANNE SELVTILLIDEN TILBAGE

Marianne Viberg havde været ledig 12 måneder, da hun får en plads på Udsyn og ambitioner. Tre måneder inde i forløbet står hun med tre jobtilbud på hånden. I sidste ende valgte hun et job i FTFa som medlemskonsulent.

MEDLEMMERNE ER HINANDENS STØRSTE MOTIVATORER

Workshops, personlige samtaler, virksomhedsbesøg, eksterne oplæg og jobformidling er blot nogle af de elementer, som medlemmerne får på Udsyn og ambitioner. 

Men netværket er det, der gør den største forskel.

På forløbet er deltagerne sat sammen to og to i buddy-ordninger. Derudover er deltagerne inddelt i grupper, hvor de løfter hinandens humør og gejst med inspiration, råd og udvekslinger af erfaringer. 

Både medlemmer og jobrådgivere nævner fælleskabet og netværket mellem medlemmerne som en af de helt store fordele.