Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

JOBPROGRAMMER SKAL KICKSTARTE UDFORDRENDE JOBSØGNING

Vi er ved at udvikle jobprogrammer til fire medlemsgrupper, der har forskellige udfordringer med at finde et job. Jobprogrammerne skal tale ind i de udfordringer og styrker, medlemmerne sidder med.

MERE KONTAKT GIVER MERE SUCCES

Vi ved, at jo flere input vores medlemmer får, jo større chance er der for at komme i arbejde. Et jobprogram er en pakkeløsning, hvor vi vælger en række kurser ud, som vi mener, at medlemmerne vil få gavn af.

Fra ala carte til 5-retters menu

Jobprogrammerne svarer til, at vi tilbyder medlemmerne en sammensat menu bestående af 4-5 retter, i stedet for at de selv vælger en eller to retter fra ala carte-menuen.

Ved at samle kurserne i et jobprogram, får medlemmerne nogle input, som de ikke selv ville have valgt, hvor de lærer at kompensere for deres udfordringer og udnytte deres styrker.

FIRE MEDLEMSGRUPPER = FIRE MÅLRETTEDE JOBPROGRAMMER

De fire medlemsgrupper er:

  1. Dimittender
  2. Langtidsledige
  3. Opsagte
  4. Risikogruppen

UDFORDRINGER AFHÆNGER AF LIVSSITUATION

Hver medlemsgruppe er udfordrede af forskellige ting, afhængigt af hvor de står i livet. Derfor skal de have hver deres jobprogram med møder og kurser, der imødeser de behov og udfordringer, som vi oplever, medlemmerne sidder med.

PROGRAMMER BLIVER SAMMENSAT I ET BREDT SAMARBEJDE

Vi opfordrer altid vores medlemmer til at trække på deres netværk. Og det gør vi naturligvis også selv. Det har vi gjort under udviklingen af jobprogrammerne, hvor vi har spurgt relevante uddannelser og faglige organisationer til råds for at tilbyde medlemmerne det bedste og mest skræddersyede jobprogram.

PROGRAMMER BLIVER SAMMENSAT I ET BREDT SAMARBEJDE