Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI TAGER VARE PÅ MEDARBEJDERNE

Hvad betyder det at være en ansvarlig arbejdsplads? For FTFa er det at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever, at der er plads til at være den, de er.

PLADS TIL DEM, VI ER

Arbejdspladsen skal være et sted, hvor vi er glade for at møde ind, og hvor medarbejderne oplever, at de bliver anerkendt og udfordrede i de opgaver, de løser. Det er trods alt der, hvor vi bruger den største del af vores vågne timer.

ANSVARLIGHED I ANSÆTTELSERNE

Vi ønsker at støtte personer fra kanten af arbejdsmarkedet og studerende under uddannelse. Vi har haft to personer i virksomhedspraktik. En af dem er efterfølgende blevet ansat hos os i et fleksjob. To grupper studerende har været tilknyttet i HR og har brugt FTFa som case i deres specialer. Siden januar 2020 har vi haft en voksenelev i vores IT-afdeling. Siden han blev udlært ved udgangen af 2021, har vi ansat en ny IT-support elev.

DIVERSITET GIVER STYRKE

I FTFa tror vi på, at forskellighed er med til at gøre os stærkere, hvad enten det drejer sig om køn, alder, uddannelsesbaggrund eller etnicitet.

Når vi kigger på køn, har vi en overvægt af kvinder blandt medarbejderne. Blandt lederne er der en ligelig kønsfordeling på teamchefniveau, mens der er en overvægt af mænd på både chef- og direktionsniveau. Til gengæld er kønsfordelingen i vores hovedbestyrelse lige med 47% kvinder og 53% mænd.

Overblik over kønsfordelingen 2021

*Kønsfordelingen er opgjort på baggrund af biologisk køn.

Et mix af erfaring og nyt blod

Vi er glade, når der kommer nye medarbejdere, der tilfører andre erfaringer og kompetencer. Samtidig vil vi holde fast i vores erfarne medarbejdere, bl.a. ved at tilbyde seniorordning, som 6 medarbejdere var på i 2020. Ultimo 2021 havde vi 13 studerende ansat, hvoraf de fleste er mellem 20 og 30 år gamle. De er ikke med i oversigten af aldersfordelingen, men bidrager i det daglige med nye indsigter, idéer og energi.

Overblik over anciennitetsfordelingen 2021

 

Overblik over anciennitetsfordelingen 2021

Mange trofaste medarbejdere

FTFa er en arbejdsplads, hvor mange medarbejdere har haft deres faste gang. Næsten hver 4. har været ansat i mere end 15 år. Der kommer dog også nye ansigter til, og næsten halvdelen af medarbejderne har været en del af FTFa i op til 5 år.

Vi er 185 ansatte. Det er lidt flere end i 2020.

Overblik over ansættelsestyper 2021

WHISTLEBLOWER ORDNING: MEDARBEJDERNES ALARMKLOKKE

FTFa’s whistleblowerordning kan bruges af medarbejdere, tidligere medarbejdere og af hovedbestyrelsen til at råbe vagt i gevær på en tryg og anonym måde, hvis de har en mistanke om, at der foregår alvorlige ulovligheder i FTFa. Med ordningen vil vi sikre en tryg arbejdsplads, som bygger på åbenhed og på en ansvarlig arbejdskultur. Ordningen er administreret af et eksternt advokatfirma. Der har i 2021 ikke været nogen indberetninger til ordningen.

Fra december 2023 bliver det lovpligtigt for virksomheder med mellem 50-249 ansatte at have en whistleblowerordning. I FTFa har vi haft en siden 1. januar 2020.