Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VI TAGER VARE PÅ MEDARBEJDERNE

Hvad betyder det at være en ansvarlig arbejdsplads? For FTFa er det at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever, at der er plads til at være den, de er.

PLADS TIL DEM, VI ER

Arbejdspladsen skal være et sted, hvor vi er glade for at møde ind, og hvor medarbejderne oplever, at de bliver anerkendt og udfordrede i de opgaver, de løser. Det er trods alt der, hvor vi bruger den største del af vores vågne timer.

ANSVARLIGHED I ANSÆTTELSERNE

Vi ønsker at støtte personer fra kanten af arbejdsmarkedet og studerende under uddannelse. Vi har de sidste to år haft to personer i virksomhedspraktik. En af dem er efterfølgende blevet ansat hos os i et fleksjob, ligesom to andre fleksjobbere. Siden januar 2020 har vi haft to voksenelever i vores IT-afdeling. To medarbejdere har været ansat i løntilskudsjob.

DIVERSITET GIVER STYRKE

I FTFa tror vi på, at forskellighed blandt vores 185 ansatte er med til at gøre os stærkere, hvad enten det drejer sig om køn, alder, uddannelsesbaggrund, seksualitet, religion eller etnicitet.

WHISTLEBLOWER ORDNING: MEDARBEJDERNES ALARMKLOKKE

FTFa’s whistleblowerordning kan bruges af medarbejdere, tidligere medarbejdere og af hovedbestyrelsen til at råbe vagt i gevær på en tryg og anonym måde, hvis de har en mistanke om, at der foregår ulovligheder i FTFa. Med ordningen vil vi sikre en tryg arbejdsplads, som bygger på åbenhed og en ansvarlig arbejdskultur. Ordningen er administreret af et eksternt advokatfirma. Der har i 2021 ikke været nogen indberetninger til ordningen.

Fra december 2023 bliver det lovpligtigt for virksomheder med mellem 50-249 ansatte at have en whistleblowerordning. I FTFa har vi haft en siden 1. januar 2020.